Dønnes kirke

Dønnes kirke er en av de tre middelalderkirkene på Helgeland (Alstahaug, Herøy, Dønna), bygd i stein og med en særegen arkitektur. Kirka ble oppført på 1100-tallet, som ei privat kirke for hovedgården. Den har også et eget gravkammer (mausoleum) for eiernes familie, tilbygd på slutten av 1600-tallet.  Dette er det største og best bevarte mausoléet i Norge, med 22 kister fra slekten Tønder og Coldevin. Det finnes også flere andre kulturskatter i kirka.