Sjarken Festivalen

Musikk/fiskefestival i Dønna Kommune på Akerøya. Åkervågen er utpekt som båt- og fiskerihavn nr. 1 i Nord-Norge.

Festivalen har som hovedfokus båt- og fiskerinæringen som har vært en av de viktigste bidragsyterne på Dønna opp igjennom tidene.

Opplevelser for Alle.  Barn –og familieaktiviteter, konserter, dans Artiracet og andre sportsaktiviteter.